אודות הסיעה

מתוך חב"דפדיה:

צפת הינו המקום היחיד בארץ בו – באישור הרבי מליובאוויטש – רצים בבחירות לרשות המקומית, רשימת חב"ד. היה זה לאחר ששליח הרבי לצפת הרב אריה לייב קפלן שאל את הרבי בעקבות קשיים שהתעוררו בנוגע למוסדות חב"ד בקבלת תקציבים מהעיריה, האם לשלוח מטעם חב"ד נציג לעירייה? מענה הרבי היה אז (תוכן): בהתייעצות עם העסקנים יחליטו על אתר. על פי תשובת הרבי, הקים הרב קפלן את ועדת מנהלי המוסדות, והחלטתם הייתה אכן לרוץ לעירייה. הרב קפלן כתב על כך דו"ח לרבי, בדו"ח אף הכניס את שמותם של חברי הועדה, וקיבל את אישורו וברכתו. לאחר מכן שאל הרב קפלן את הרבי בשם ועד המנהלים האם ללכת בשם חב"ד, והרבי נתן אישורו.

בעבר קיבלה הרשימה נציג אחד ואת מקומו מלאו ברוטציה הרב שלמה רסקין ור' משה אוחיון. בבחירות בשנת תשס"ט קיבלה הרשימה שני נציגים שאת מקומם מילאו ר' משה אוחיון ור' יום טוב סבח, ובבחירות שהתקיימו בשנת תשע"ד הגדילה חב"ד את כוחה ועמדה על סף של שלוש מנדטים.

לקראת מערכת הבחירות לעירייה בשנת תשע"ט ריעננו 'ועד מנהלי המוסדות' את הנציגים ברשימה, ברב שניאור ליפסקר, הרב יורם מעודה והרב יהודה דישראלי. בתוצאות הבחירות קיבלה סיעת חב"ד למעלה מ-2000 קולות והכניסה 2 נציגים למועצת העיר ומוקמה שלישית במספר המנדטים בעיר.

חברי המועצה

Untitled-1

שניאור ליפסקר

מנכ"ל מוסדות "חנוך לנער"

אני מאמין
כי כקהילה כל כך גדולה ודומיננטית בעיר, הגיע הזמן שנקבל יחס שונה והוגן יותר, מכפי שקיבלנו עד כה.

יורם מעודה

מנהל ארגון החסד "כולל חב"ד" צפת

אני מאמין
כי האחדות השוררת ביננו, היא סוד ההצלחה שלנו. ביחד, נצליח להגדיל את כוחנו ולהשיג את שמגיע לנו בזכות ולא בחסד!

סגירת תפריט