הרשמה לגנים תשפ"ב | מידע

עדכון חשוב!

הורים יקרים

בימים אלו נשלחים אליכם מכתבי שיבוץ בנכם/ בתכם לגן הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב
לנוחיותכם, אנו מצרפים לינק לצפיה בשיבוץ
ניתן לראות את שיבוץ ילדכם , ע"י הקלדת מספר ת.ז

חלוקת הילדים לכיתות הגן, נעשתה ע"י גורמים מקצועיים על-פי שיקולים פדגוגיים, קרבה גאוגרפית, סיבות אישיות, משפחתיות ,רפואיות חריגות, זרם חינוכי, גיל הילד וכד'.


במידה ואינכם שבעי רצון מהשיבוץ, באפשרותכם להגיש ערר עד ה 20.8.21 במחלקה לגיל הרך, רחוב ירושלים 50 קומה 1 .-או למייל :
Ghzefat@gmail.com
ועדת הערר תדון בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל. תשובות יימסרו במכתב או במייל , עד 26.8.21.

https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=380000&PageID=25004&group=

בעז"ה לקראת הרישום לגנים, אנו שמים להגיש לציבור אנ"ש מדריך מלא:

 השיבוץ 

הרישום לגנים ייפתח בעזה"י ————-.

במהלך תהליך הרישום, ההורה יודיע לאיזה גן הוא מעדיף לשלוח את ילדו, ומבין כלל ההורים שביקשו את הגן, ישובצו הילדים לפי סדרי העדיפויות שקבעה העירייה (ולא על בסיס "כל הקודם זוכה", כמו שהיה בעבר).

הקריטריונים של העיריה לשיבוץ יהיו לפי הסדר דלהלן:

  • תינתן עדיפות לילדים הגדולים ולאחריהם הקטנים יותר בכל שכבת גיל (תוך שמירה על איזון בין הגילאים).
  • עדיפות לילדים הממשיכים באותו גן.
  • לפי אזור מגורים.
  • קירבה לגן*.
  • בקשת ההורים.

*"קירבה לגן" – ההסבר: ישנה משמעות לא רק לשכונת המגורים ("אזורי רישום"), אלא גם למקום המגורים המדוייק. (לדוגמא: לילדים הגרים בקריית חב"ד תהיה עדיפות לשיבוץ ב"גן דניאלה" לעומת ילדים הגרים ברח' זלמן שז"ר).

ילדים למשפחות שלוחים – בשכונות השונות ברחבי העיר ומחוצה לה – יוכלו ליצור קשר עם הלשכה לפניות הציבור של סיעת חב"ד ויקבלו סיוע אישי בנושא הרישום והשיבוצים.

מסגרת ה"מכינה" – כמו בתי הספר – לא נכללת באזורי הרישום, ופתוחה ללא קדימות לכל אזורי העיר.

שימו לב:

  • ללא רישום – לא יישמר מקום בגן עבור ילדכם, גם לילדים הממשיכים עוד שנה באותו גן.
  • הנרשמים באיחור, ישובצו על בסיס מקום פנוי, ולא בהכרח לפי איזור המגורים.
  • הנהלת גני חב"ד ונציגי חב"ד בעירייה, פועלים מאוד לפתיחת גן חב"ד נוסף, ומבקשים להקדים את הרישום ככל האפשר, על מנת לאפשר להיערך כראוי לפתיחת גנים נוספים במקרה הצורך.
  • בשנים עברו קרה שילדים מאנ"ש נשארו ללא מקום, מכיון שהוריהם נזכרו מאוחר מדי להירשם.

 אז איפה שובץ הילד שלי?   

(החלטה ו)הודעה על הגן בו ישובץ הילד, תתקבל רק לאחר סיום תקופת ההרשמה. ההודעות להורים ישלחו לקראת חודש תמוז, כמו כן יהיה ניתן לצפות בזה באתר האינטרנט המיועד לרישום.

אז מה עושים אם לא שיבצו את הילד לגן שבחרתי?

לאחר ההודעה על השיבוץ, ניתן להגיש ערר אחד בלבד באמצעות אתר האינטרנט על שיבוץ לגן. ועדת ערר תדון בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות (בצירוף מסמכים) שיקולים פדגוגיים. במידה ויתפנו מקומות בגנים, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לקריטריונים לשיבוץ. פרטים נוספים על תהליך הערר יפורסמו במכתב השיבוץ שיישלח אליכם בתום השיבוץ.

 מועד ומוקדי הרישום   

ניתן לבצע את הרישום באתר האינטרנט www.cityedu.co.il או באתר העיריה www.zefat.muni.il.

הרישום באינטרנט: ימשך כשלושה שבועות בלבד —————-.

לרשות הורים אשר אין ברשותם מחשב או אינטרנט, ובמקרים בהם יש חוסר התאמה בין הכתובת הרשומה ברשויות לכתובת המגורים, יעמדו עמדות רישום במרכז לגיל הרך (מתנ"ס סקטר בשכונתנו) למשך שלושה ימים בלבד, החל מיום ———————– בין השעות: 08:00-15:00. בסיום התהליך יתקבל אישור על ביצוע הרישום. יש לשמור אישור זה.

לידיעתכם, רק עם קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך הרישום.

במקרה של קושי/בעיה וכדו', ניתן לפנות למזכיר גני חב"ד – ברוך, בימים א'-ה' בין השעות 10:30 – 14:30 בטלפון 04-6920-816/61 שלוחה 111.

המכינה: לנוחות ההורים, הרישום למכינה מתבצע הרישום באמצעות טפסי רישום בגן בו לומד הילד השנה, כמו כן ניתן להירשם במשרדי ת"ת אור מנחם.

בתי הספר: יש לבצע רישום במזכירות בתי הספר.

גני צהרון: הצהרונים יתקיימו בכל הגנים על בסיס מס' הנרשמים.

המידע נכתב ונערך ע"י ועד אברכי אנ"ש ובאדיבותם

פרסום גני חב''דאתר