הודעה בנושא חלוקת תלושי המזון לזכאים שע"י משרד הפנים

לאור הפניות הרבות והפרסומים בנושא.

פרוייקט התלושים ימומש באמצעות כרטיסים נטענים שיחולקו באופן אוטומטי וללא צורך ברישום למשפחות המקבלות הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי מבחני הכנסה, ולאזרחים ותיקים המקבלים קצבה מהביטוח הלאומי (זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה) וגמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה.

ומי שאינו רשום במחלקת הארנונה?
כל מי שאינו רשום במחלקת הארנונה, אך עומד בתנאים אלה אילו החזיק בנכס לעניין תשלום ארנונה, יכול להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י הרשות ובפיקוח משרד הפנים. מי שיימצא זכאי, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במידה ויאחר את מועד חלוקתם.

ובפועל:

  • בעלי הנחה פעילה מעל 70% בארנונה – לא צריכים לבצע שום פעולה.
  • מקבלי קצבה מהביטוח הלאומי (זקנה, שארים, נכות בשל פגיעה בעבודה) – לא צריכים לבצע שום פעולה.
  • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה המקבלים 100% הנחה בארנונה – לא צריכים לבצע שום פעולה.
  • הזכאים ע"פ טבלת ההכנסות המצורפת אך אינם רשומים בארנונה, יוכלו להירשם ולצרף את המסמכים הדרושים בטופס שיופק ויפורסם ע"י העיריה בימים הקרובים.

אי"ה בפתיחת הרישום נעדכן ונסייע ברישום לכל הזקוק לכך.

תגובות