פנים חדשות – גם החצר של גן אהבת ישראל שוקמה וחודשה

בפעילות משותפת של סיעת חב"ד וראש העיר שוקי אוחנה יחד עם צוותי העיריה המסורים,
ובהמשך לגנים (לוי/חווה) בהם שוקמו ושופצו החצרות, בימים האחרונים הסתיימו העבודות גם בחצר של גן אהבת ישראל (נודלמן).

החצר שהיתה כולה אדמה ובוץ עם שיפוע מסוכן, סודרה והותקן ב"ה דשא חדש על כל שטח החצר בנוסף למספר תיקוני תחזוקה נוספים.

תודתינו להורים והגננות המסורות על אורך הרוח, ולעירית צפת עם הצוות המסור וראש הרשות שוקי אוחנה על שיתוף הפעולה והביצוע.

כאן המקום להדגיש לאור הפניות הרבות, כי יש גנים שבהם לא נוכל לקדם שדרוגים עקב תכניות חדשות שבתהליך רציני להריסה ובניה מחדש המקודמות ע"י העיריה ונציגי חב"ד.

בנוסף, כבר למעלה משנה מקודמת בעיריה תכנית שינוי תב"ע לבית הספר אור מנחם בנות ע"מ לקבל תקצוב משרד החינוך לבניית מבנה נוסף.

תגובות