תכנית הפיתוח לגינת המשחקים החדשה ליד בית הכנסת

לאור ההתעניינות הרבה בעבודות המתבצעות, לעדכונכם ושיתופכם.

בעבודה ושיתוף פעולה של ראש העיר היקר שוקי אוחנה עם נציגי חב"ד בעיריה, יצאה לביצוע גינת המשחקים החדשה ליד בית הכנסת.

לרשותכם תכנית הגינה שתכלול אי"ה דשא תקני בשטח של כ-350 מ"ר, הצללה ומתקני משחק.

במקביל מכינים בימים אלו בעיריה את התכנית לביצוע של גינת גבעת שושנה שבעז"ה אמורה לצאת לביצוע במסגרת הפרויקט הנוכחי.

תגובות