הנחה בארנונה 2022

לאור בקשות רבות הננו שמחים לסייע ולהקל בעניין הגשת מסמכי ההנחה בארנונה לאגף הגביה של עיריית צפת.

חשוב! לפני מילוי טופס הבקשה והשגת המסמכים הדרושים לצירוף לבקשה, חובה לעבור על הטבלה המצורפת ולבדוק את זכאותכם להנחה.

להלן ההוראות:

1 – הורידו את הטופס בכפתור "טופס בקשה להנחה" ומלאו אותו.
(ניתן להשיגו גם מודפס במשרדינו בעיריה או במשרדי כולל חב"ד)

2 – השיגו את המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה. הרשימה מסודרת להורדה בכפתור "הנחיות + טבלת הנחות".

3 – בתום מילוי הטופס והשגת המסמכים, ברשותכם 3 אפשרויות:

  •    העבירו את הבקשה במסודר למשרדינו בעיריה או למשרדי כולל חב"ד.
  •    סרקו במרוכז ושלחו למייל: aryen@zefat.muni.il
  •    סרקו במרוכז והעלו באמצעות האתר בכפתור "שליחת בקשה"

4 – אנו נגיש את הבקשות במרוכז לאגף הגביה של עיריית צפת ונעדכן אתכם בתוצאה.

מצו"ב טבלת ההכנסות המזכות בהנחה | שימו לב! ההכנסה מחושבת ע"פ הברוטו