הנחה בארנונה 2023

לאור בקשות רבות הננו שמחים לסייע ולהקל בעניין הגשת מסמכי ההנחה בארנונה לאגף הגביה של עיריית צפת.

חשוב! לפני מילוי טופס הבקשה והשגת המסמכים הדרושים לצירוף לבקשה, חובה לעבור על הטבלה המצורפת ולבדוק את זכאותכם להנחה.

להלן ההוראות:

1 – הורידו את הטופס בכפתור "טופס בקשה להנחה" ומלאו אותו.
(ניתן להשיגו גם מודפס במשרדינו בעיריה או במשרדי כולל חב"ד).
שימו לב! למגישים און-ליין באתר העיריה אין צורך במילוי טופס בקשה.

2 – השיגו את המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה. הרשימה מסודרת להורדה בכפתור "הנחיות + טבלת הנחות".

3 – בתום מילוי הטופס והשגת המסמכים, ברשותכם 3 אפשרויות:

  • סרקו והעלו באמצעות האתר בכפתור "שליחת בקשה" תחת כפתור הנחה בארנונה.  
  • העבירו את הבקשה במסודר למשרדינו בעיריה או למשרדי כולל חב"ד.
  • סרקו במרוכז ושלחו למייל: aryen@zefat.muni.il

 

מצו"ב טבלת ההכנסות המזכות בהנחה | שימו לב! ההכנסה מחושבת ע"פ הברוטו