רישום להגרלת הפרסים למשתתפים בשמחת בית השואבה

הרישום הסתיים. תודה למשתתפים