רישום להגרלת הפרסים למשתתפים בשמחת בית השואבה

מלאו דואר אלקטרוני או טלפון נייד ע"מ שנוכל להודיעכם במידה וזכיתם